Apie save

Mokiniams: Šioje temoje Rokas ir Gabija padės aptarti kūno pokyčius, kai augame, keičiamės, bręstame. Kalbėsite apie tai, kaip augate jūs, kas keičiasi jūsų gyvenime, ką sapnuojate ir kaip įsivaizduojate savo ateitį, kokių turite svajonių. Kartu su Roku ir Gabija mokysitės tinkamai išreikšti mintis, kai kalbėsite apie tai, kad kažkas kinta, virsta. Kalbėsite apie konkrečiu metų laiku ir oru tinkamus drabužius bei aksesuarus bei savo drabužių spintą, savo kambarį. Aptarsite įvairias taisykles ir šeimos tradicijas bei diskutuosite, kodėl laikomės taisyklių, kodėl tęsiame bei kuriame taisykles, tradicijas. Mokysitės apibūdinti savo puikią savijautą ir įvardinti prastos savijautos ar ligos požymius, priežastis.


Atpasakokite savo gyvenimo istoriją bei pabandykite įsivaizduoti, kokie būsite ir ką veiksite ateityje, kurkite svajones ir jomis pasidalinkite. Pasakokite apie save ir apie tai, ką pastebite aplinkoje – kaip keičiasi gamta ir žmonių elgsena, drabužiai, savijauta. Diskutuokite apie tai, kodėl viskas aplinkui ir jūs patys taip pat nuolat keičiatės.


Mokytojams: Šios temos situacijų pagrindinis tikslas – plečiant teminį mokinių žodyną mokyti apibūdinti gyvenimo ir žmogaus kaitą. Atlikdami užduotis mokiniai skatinami: 
* kalbėti apie žmogaus kūno ir gyvensenos pokyčius skirtingais amžiaus tarpsniais (pvz., kūdikystė, branda...); 
* susieti metų laikų, oro sąlygų pokyčius su tinkamų drabužių ir kitų būtinų aksesuarų pasirinkimu; 
* kalbėti apie taisykles, tradicijas, kurių jau laikomės ir diskutuoti, kokias šeimos, bendruomenės taisykles, tradicijas verta kurti patiems; 
* tinkamai įvardinti, nusakyti virsmo ir kaitos aspektus, pastebimus aplinkoje bei savyje; 
* diskutuoti apie tai, kodėl viskas aplinkoje ir mumyse nuolat kinta;
* pristatyti augintinius ir atpasakoti, kaip jais reikia tinkamai pasirūpinti; 
* plačiau kalbėti apie savijautą, gerą ir galbūt prastėjančią dėl tam tikrų aplinkos veiksnių (oro sąlygų, ligos požymių, nuotaikos pokyčių). 
 

Užduočių žymėjimas:
 

Vector Smart Object.png galima iškart skirti pamokoje;
akiniai.png prieš atlikdami užduotį, mokiniai turėtų pasiruošti užduočiai, susirasti reikiamą informaciją ir / arba atlikti namų darbą;
kepure.png prieš skirdamas užduotį, mokytojas papildomai pasiruošia.