Pasaulis įdomus

Kalba Gabija. Papasakosiu, kaip reikia žaisti žaidimą „Ledinukas“. Geriausia žaisti erdviame koridoriuje arba lauke. Išrenkamas 1 arba 2 vadai. Visi stengiasi nuo jų atitolti, pabėgti. Jei vadas tave paliečia, virsti ledinuku – sustingsti tarsi būtum sušalęs. Atšildyti žaidėją gali kiti nesušaldyti, aktyvūs žaidėjai. Tačiau vadai saugo, kad kiti žaidėjai nespėtų atšildyti ir stengiasi kuo greičiau sušaldyti visus aktyvius žaidėjus. Kai visi jau sušaldyti, žaidimas baigiasi ir jį galima žaisti iš naujo pasiliekant tuos pačius vadus arba išrenkant naujus.

       
       

Kalba Rokas. Man patinka keli stalo žaidimai. Papasakosiu apie juos. 

Memo. Memo yra atmintį ir pastabumą lavinantis  stalo žaidimas su kortelėmis. Kortelės gali būti su daiktais, augalais ar gyvūnais, žodžiais, yra įvairiausių. Kuo daugiau kortelių, tuo įdomiau. Visos kortelės yra išdėliojamos užverstos. Kiekviena kortelė turi kortelę porininkę, t.y. su tuo pačiu pavaizduoti daiktu, pavyzdžiui „vilkas-vilkas“. Žaisti gali mažiausiai 2 žaidėjai. Pirmas pradėjęs žaidimą gali atversti bet kurias 2 korteles ir vėl jas užverčia. Žaidėjai stebi, kas pavaizduota atverstose kortelės ir kur jos padėtos – įsidėmi jų vietą. Tam, kad galėtum paimti įsidėmėtas korteles porininkes, turi sulaukti savo eilės ir stebėti, ką buvo atvertę žaidėjai iki tavęs. Jeigu žaidėjas atverčia kortelių porą, korteles porininkes pasiima ir deda prie savęs ir verčia dar 2 korteles. Taigi laimi tas, kuris surenka daugiausiai kortelių porininkių. 
 

Dobble. Tai linksmas stalo žaidimas, kurį smagiausia žaisti 2–8 žaidėjų grupėje. „Dobble“ žaidimą sudaro 55 kortelės. Kiekvienoje kortelėje yra 8 simboliai. Žaidimą galima žaisti net 5 būdais. Papasakosiu apie vieną iš būdų. Kortelės yra užverstos ir sudėtos į krūvelę. Kiekvienas žaidėjas ima po 1 kortelę ir pasideda prieš save jos neatvertęs. Tada sutartu laiku, suskaičiavę iki trijų arba parodę kažkokį gestą, žaidėjai korteles atverčia. Reikia stengtis kuo greičiau atsikratyti savo kortele, t.y kitų žaidėjų kortelėse reikia kuo greičiau pastebėti vieną iš 8 simbolių, kuris sutampa su simboliu jūsų turimoje kortelėje. Jei pirmas pastebėjai sutampantį daiktą, turi tai pasakyti / parodyti gestą ir savo kortelę dėti ant kito žaidėjo kortelės. Laimi tas, kuris žaidimo pabaigoje turi mažiausią kortelių skaičių. 
 

Užduotys

1

A. Pažaiskite žaidimą „Ledinukas“. Kodėl šis žaidimas vadinamas aktyviu? Ar jis jums patiko ir kodėl?
B. Kokių kitų aktyvių ir nepavojingų žaidimų žinote jūs arba mokytojas? Pirmiausia, pristatykite žaidimo taisykles:

 • žaidimo pavadinimas ir taisyklės, 
 • atpasakokite, kaip supratote žaidimo taisykles, 
 • paklauskite, kas neaišku, 
 • vieną pasirinktą aktyvų žaidimą pabandykite pažaisti ir aptarkite, kaip sekėsi.
2

A. Pabandykite klasėje pažaisti vieną kurį, o gal ir abu žaidimus: „Memo“ ir „Dobble“:

 • kuris žaidimas jums įdomesnis ir kodėl,
 • kur galima žaisti stalo žaidimus ir kokiose situacijose jie praverčia (pvz., kelionėje, prastu oru vasarą ar pan.).
   

B. Susitarkite, kas galėtų į pamoką atsinešti savo mėgiamą stalo žaidimą: 

 • žaidimo pavadinimas ir taisyklės, 
 • atpasakokite, kaip supratote žaidimo taisykles, 
 • paklauskite, kas neaišku, 
 • pabandykite pažaisti šį stalo žaidimą ir aptarkite, kaip sekėsi. 
3

Padiskutuokite, kodėl žmonės sugalvoja žaidimų. Pasiūlykite, kokie žaidimai galėtų tikti šiose situacijose:

 • gimtadienis žiemą, švenčiamas patalpoje, 
 • žaidimas palapinėje, kai stipriai lyja, 
 • žaidimas stovykloje, lauke, geru oru, 
 • žaidimas su seneliais prie Kalėdų stalo.
4

Su klase aptariama, kaip reikia žaisti vaikišką „Sudoku“. Jei kas iš mokinių žino, kaip žaisti, paaiškina taisykles, pasinaudodami internete rasta sudoku lentele. Jei mokiniai nėra žaidę, mokytojas paaiškina, kaip reikia užpildyti sudoku lentelę. Vėliau mokiniai bando patys užpildyti naują lentelę ir papasakoja, kaip sekėsi orientuotis lentelės topografinėje erdvėje su skaičiais.