Pasaulis įdomus

Mokiniams: Rokas ir Gabija kviečia pramogauti, kalbėti apie jums gerai žinomus stalo / laisvalaikio  žaidimus ir išbandyti juos pažaisti. Kartu su Roku ir Gabija planuosite keliones, kalbėsite apie atstumus tarp miestų  ir aptarsite transporto priemones, kuriomis keliaujame, pafantazuosite apie ateities transportą. Kalbėsite ir apie sportą bei judriuosius žaidimus bei vėl šį tą išbandysite pažaisti su klasės draugais. Taip pat panagrinėsite žemėlapį, žemynus bei plačiau susipažinsite su kai kuriais sausumos ir vandens gyvūnais.  O tada prisiminsite viską, ką sužinojote apie savo naujus draugus Roką ir Gabiją bei sukursite išsamų prisistatymą patys. 


Prisiminkite žaidimus, išmokite paaiškinti žaidimo taisykles, žaiskite ir kurkite savo taisykles, žaidimus. Tyrinėkite žemėlapį ir kurkite savo svajonių keliones – kur norėtume nukeliauti ir kodėl, ką norėtume pamatyti savo akimis? Pasakokite apie save pagal planą arba be jo iš šį pasakojimą nusifilmuokite bei išsisaugokite – liks puikus prisiminimas ateičiai. 


Mokytojams: Šios temos situacijų pagrindinis tikslas – turtinti bei įtvirtinti sukauptą mokinių žodyną, gramatikos aspektų pritaikymą kalboje. Atlikdami užduotis mokiniai skatinami: 
* prisiminti žaidimų taisykles ir bus skatinami jas papildyti; 
* kurti savo žaidimus; 
* tyrinėti žemėlapį ir planuoti tolimesnę kelionę ar išvyką; 
* domėtis kitų šalių gyvūnija bei ją aptarti; 
* išsamiai prisistatyti pritaikant aptartas taisykles, vartojant naujai išmoktus gramatikos aspektus pagal planą arba be jo. 


Užduočių žymėjimas:
 

Vector Smart Object.png galima iškart skirti pamokoje;
akiniai.png prieš atlikdami užduotį, mokiniai turėtų pasiruošti užduočiai, susirasti reikiamą informaciją ir / arba atlikti namų darbą;
kepure.png prieš skirdamas užduotį, mokytojas papildomai pasiruošia, susiranda reikiamą informaciją, vaizdinę medžiagą, pasirengia dalomąją medžiagą, skaidres.