Aš jaučiu

Mokiniams: Rokas ir Gabija pasakos apie tai, kas jiems labiausiai patinka (kokie daiktai, spalvos) ir klausinės, kas ir kodėl labiausiai patinka jums. Kalbėsite apie 5 pagrindinius žmogaus pojūčius, taigi tiksliai įvardinsite, kokie jie yra. Žiūrėsite animacinio filmo ištrauką ir mokysitės apibūdinti neįprastos išvaizdos veikėjus, skirtingų daiktų paviršius, pristatyti mėgstamus ir neįprastus skonius bei aptarsite, ką galime iš anksto nuspėti uosle. Mokysitės užminti mįsles apie gyvūnus, įvardindami jų pagrindinius požymius, spalvą, ir jas įminsite. Kalbėsite, kaip pakinta mūsų pojūčiai, kai pasikeičia metų laikai. 


Įvardinsite savo ir kitų žmonių patiriamus pojūčius, jų kaitą. Kalbėsite, kas yra jaukumas ir kokiais pavyzdžiais galima jį tiksliau apibūdinti. 


Mokytojams: Šios temos situacijų pagrindinis tikslas – plečiant teminį mokinių žodyną mokyti apibūdinti penkis pagrindinius žmogaus pojūčius. Atlikdami užduotis mokiniai skatinami: 
* kalbėti kokius pojūčius patiria jie patys ir ar šie pojūčiai sutampa su kitų žmonių patiriamais, kas ir kodėl skiriasi; 
* pastebėti, kaip kinta mūsų pojūčiai besikeičiant metų laikams; 
* užminti ir įminti mįsles apie gyvūnus ir daiktus; 
* žaisti kūrybinius žaidimus bei juos inicijuoti, kurti. 

 

Užduočių žymėjimas:
 

Vector Smart Object.png galima iškart skirti pamokoje;
akiniai.png prieš atlikdami užduotį, mokiniai turėtų pasiruošti užduočiai, susirasti reikiamą informaciją ir / arba atlikti namų darbą;
kepure.png prieš skirdamas užduotį, mokytojas papildomai pasiruošia.