Man patinka

Mokiniams: Šioje temoje Rokas ir Gabija pasakos apie savo geriausius draugus, kiemą ir žaidimų aikštelę, žaislus ir žaidimus, veiklas su klase – išvyką į gamtą ir Kalėdų šventę mokykloje, mėgiamą maistą, apie savo gimtadienių šventimą bei dalykus, kuriuos galima veikti vasarą, kai šilta, ir žiemą, kai lauke daug sniego. Jie kvies ir jus prisidėti bei pasakoti apie save, savo patirtis mokykloje, veiklas skirtingais metų laikais, jūsų mėgiamus dalykus, maistą ir užsiėmimus. Pasakokite apie tai, ką gerai žinote, o taip pat kurkite ir visiškai naujas istorijas mokydamiesi kuo tiksliau bei taisyklingiau vartoti lietuvių gestų kalbą!
 

Mokytojams: Šios temos situacijų pagrindinis tikslas – plečiant teminį mokinių žodyną mokyti kuo tiksliau vartoti gestų kalbą bei padėti mokiniams atpasakoti, įvardinti jau žinomus ir taip pat naujai išmokstamus dalykus, kurie susiję su mokiniams gerai žinoma aplinka – draugais, kiemu, žaislais, žaidimais, veiklomis su klase, veiklomis skirtingais metų laikais, taigi tuo, kas mokiniams patinka. Mokiniai atlieka užduotis mokytojui padedant ir atlikdami užduotis yra skatinami:

 • kuo aktyviau vartoti gestų kalbą gyvo pokalbio metu, taip pat prieš vaizdo kamerą, mokomi įvertinti gestų kalbos turinį – kas buvo pasakyta, ar tiksliai pasakyta, parinkti sakiniui tinkamiausią leksinį vienetą / gestą;
 • plačiau kalbėti apie savo realią patirtį – geriausius draugus, išvykas su klase, gimtadienius ir kitas šventes;
 • dirbti su vaizdine medžiaga (paveikslėliais) pastebint aktualias detales bei jas įvardinant gestų kalba;
 • atsakyti į klausimą „kodėl“ išreiškiant savo nuomonę, mintį, argumentą;
 • kūrybiškai pratęsti ir pabaigti pasakojimą / istoriją LGK;
 • kurti arba keisti pasakojimą atsižvelgus į besikeičiančią situaciją, užuominą, pridedant asmeninę nuotaiką, emociją;
 • kurti personifikacijas pagal pateiktą pavyzdį;
 • tinkamai įvardinti datas (mėnesį ir dieną) bei orientuotis kalendoriuje;
 • gestų kalba tinkamai pateikti video pakvietimą į šventę;
 • gestų kalba sukurti video laišką Kalėdų seneliui;
 • gestų kalba atpasakoti imituotus / suvaidintus veiksmus, situacijas.

 

Užduočių žymėjimas:
 

Vector Smart Object.png galima iškart skirti pamokoje;
akiniai.png prieš atlikdami užduotį, mokiniai turėtų pasiruošti užduočiai, susirasti reikiamą informaciją ir / arba atlikti namų darbą;
kepure.png prieš skirdamas užduotį, mokytojas papildomai pasiruošia.