Šeima

Kalba Rokas. Papasakosiu apie šeimą šiame paveikslėlyje. Pasakojama. O kiek tavo šeimoje yra narių? Kiek turi brolių ir seserų?

       
       

Kalba namuose šeimininkų paliktas skėtis. Šeimininkų namuose paliktas skėtis liūdi ar išdykauja, o jo šeimininkas / šeimininkė išėjo (į darbą ar į mokyklą).

Užduotys

1

Kalbėkite apie savo šeimą arba bendruomenę.

  • Per dailės pamoką pieškite savo šeimą (bendruomenę) ir save šeimoje (bendruomenėje), nepamirškite augintinių. O po to savo piešinius atsineškite į gestų kalbos pamoką ir juos aptarkite su gestų k. mokytoju: kas yra kas, kas yra koks, kas ką mėgsta, kas ko nemėgsta.
  • Į pamoką atsineškite savo šeimos (bendruomenės) nuotraukas ir jas palyginkite su piešiniais: tegul klasės draugai parodo, kurie žmonės jūsų piešinyje ir nuotraukose atrodo panašūs, o kurie – nelabai panašūs.
2

Įsivaizduokite, kad jūs esate namuose viena likusi tėčio / mamos / brolio / sesers / jūsų pačių / kambario draugo šlepetė. Papasakokite istoriją apie savo šeimininką: pavaizduokite, kaip šeimininkas, grįžęs į namus, savo šlepetę apsiauna, kaip vaikštinėja po namus, kuriose namų vietose būna daugiausiai, papasakokite, ar šlepetė pasiilgsta šeimininko ir kodėl.

3

Pasirinkite šeimos / bendruomenės narį, kuris jums atrodo pats įdomiausias / juokingiausias / linksmiausias / dėmesingiausias / rūpestingiausias ir papasakokite apie jį plačiau: vardas, vardas-gestas (jei turi), amžius ir išvaizda (plaukai, veido bruožai, sudėjimas). Paaiškinkite, kodėl manote, kad šis šeimos narys yra pats įdomiausias / juokingiausias / linksmiausias / dėmesingiausias / rūpestingiausias ar pan.

4

Pafantazuoikite, ar ateityje kursite šeimą, norėtumėte auginti vaikus. Papasakokite, kaip įsivaizduojate savo šeimą ateityje.