Šeima

Kalba Rokas. Mano dėdė Simas su šeima gyvena Vilniuje, Antakalnyje. Per Velykas važiavome pas dėdę Simą į svečius. Dėdė Simas turi žmoną ir dvi dukras, jos yra mano pusseserės, jos abi jaunesnės už mane. Dėdės žmona Jurga buvo iškepusi skanų pyragą. Aš ir mano pusseserės žaidėme žaidimą: ridenome margučius. Daugiausiai margučių surinko mano pusseserė Lina. O jūs važiuojate per Velykas pas savo giminaičius? Pas ką?

       
       

Gyvūnėlio / kiaušinio personifikacija. 

Užduotys

1

Aptarkite, kada Lietuvoje švenčiamos Velykos, kuriuo metų laiku? Kaip pasikeičia gamta po Velykų ir kodėl?

2

Margutis-laimėtojas. Improvizuokite, kad esate kiaušinis-margutis, kuris netrukus bus daužaujamas – susidauš su kitais kiaušiniais. Tu esi margutis-laimėtojas tvirtu lukštu: papasakok, kaip susidursi su kitais kiaušinias ir kaip išliksi laimėtoju, kokia bus tavo nuotaika ir kodėl.

3

Kartu su mokytoju pasižiūrėkite filmuką, kaip per Velykas yra ridenami margučiai, kokios taisyklės, ir atpasakokite, ką matėte.  

4

Improvizuok – tu esu gėlė, kuri pajunta pavasariškus pasikeitimus: šyla žemė, kalasi daigelis, kaip išdygsta daigas, stiebiasi aukštyn, leidžia lapus, kaip susiformuoja žiedas, kuris vėliau išsiskleidžia. Papasakok, kas vyksta su tavimi – gėle, kaip tu keitiesi, kokia tavo nuotaika, kaip jautiesi, kai tave šildo saulė ar kedena vėjas. Improvizaciją kaip velykinį pasveikinimą galima pateikti ir kurčiųjų poezijos forma.