Labas!

Mokiniams: Šioje temoje susipažinsite su dviem vaikais – Roku ir Gabija, kurie su jumis bendraus gestų kalbos pamokų metu 1–4 klasėje. Sužinosite, kas šie vaikai, kuo jie ypatingi, kokioje mokykloje ir kurioje klasėje mokosi, kas yra jų klasės mokytoja, taip pat daugiau sužinosite ir apie juos pačius – jų gyvenamąją vietą, pomėgius, charakterio savybes. Rokas, Gabija ir jų mokytoja jus mokys tinkamai prisistatyti, palaikyti pokalbį, užduoti klausimus. Taip pat atliksite ir įdomias užduotis gestų kalbos mokytojui padedant. Būkite aktyvūs ir drąsiai bendraukite gestų kalba!


Mokytojams: Šios temos situacijų pagrindinis tikslas – mokyti mokinius papasakoti apie save arba kitą žmogų, įvardinti aktualiausius aspektus apie save arba kitą žmogų: vardą, vardą-gestą, gyvenamąją vietą, mokyklą, klasę, amžių ir pagrindinius pomėgius. Mokiniai su mokytojo pagalba atlikdami užduotis yra skatinami:

  • kuo aktyviau vartoti gestų kalbą gyvo pokalbio metu, taip pat prieš vaizdo kamerą, mokomi įvertinti gestų kalbos turinį – kas buvo pasakyta, ar tiksliai pasakyta, kaip galima būtų pakoreguoti netikslų LGK tekstą;
  • orientuotis Lietuvos žemėlapyje, rasti jame savo gyvenamąją vietą – miestą, kaimą ir ją įvardinti vartojant tinkamą gestą ir pirštų abėcėlę (PA);
  • apibūdinti žmonių išvaizdą, pastebėti detales, tinkamai pritaikyti gestą-vardą asmeniui remiantis konkrečia išvaizdos detale;
  • kūrybiškai pratęsti ir pabaigti pasakojimą / istoriją LGK;
  • kurti dialogus remiantis užduoties reikalavimais;
  • atpasakoti dviejų žmonių pokalbį / dialogą;
  • pagarbiai bendrauti su bendraamžiais bei suaugusiais žmonėmis, kai reikia įsiterpti į pokalbį ir užduoti klausimą, pasakyti pastabą, mandagią kritiką.

 

Užduočių žymėjimas:
 

Vector Smart Object.png galima iškart skirti pamokoje;
akiniai.png prieš atlikdami užduotį, mokiniai turėtų pasiruošti užduočiai, susirasti reikiamą informaciją ir / arba atlikti namų darbus;
kepure.png prieš skirdamas užduotį, mokytojas papildomai pasiruošia.