Mokymo priemonė „Gestų kalba ir aš – pradinukas“ – tai pirmoji lietuvių gestų kalbos mokymui parengta medžiaga, skirta darbui mokykloje su pradinių klasių mokiniais, turinčiais klausos sutrikimą. Medžiaga parengta pagal Lietuvių gestų kalbos bendrosios programos pradinių klasių mokiniams turinį ir apmąsčius galimus šios programos pokyčius bei 1–4 klasių mokinių bazinių gebėjimų bendrauti lietuvių gestų kalba poreikį ir būtinybę šį poreikį skatinti.

 

Priemonėje pateiktos 7 temos:
Labas!
Man patinka
Klasė ir mokykla
Šeima
Apie save
Aš jaučiu 
Pasaulis įdomus


Kiekvienoje temoje pateiktos situacijos ir užduotys. Detalesnis temos, situacijų bei užduočių turinys – kiekvienos temos pristatyme. 

 

Užduotys sužymėtos šiais simboliais: 

Vector Smart Object.png galima iškart skirti pamokoje;
akiniai.png prieš atlikdami užduotį, mokiniai turėtų pasiruošti užduočiai, susirasti reikiamą informaciją ir / arba atlikti namų darbą;
kepure.png prieš skirdamas užduotį, mokytojas papildomai pasiruošia.

 

Situacijos – tai temos atraminiai taškai arba įvestys, padėsiančios temą plėsti, tikslinti, diskutuoti, kelti naujus klausimus. 


Užduotys įvairios, nemonotoniškos, mokytojas gali rinktis jas savo nuožiūra, remtis šiomis užduotimis kaip pavyzdžiais, padėsiančiais kurti savo užduočių ciklus, komplektus. 


Pagalba mokytojui ir mokiniams: leksika, papildoma leksika, gramatikos aspektai ir sociokultūrinė informacija


Rekomenduojame mokytojui peržvelgti aktualią pagrindinę ir papildomą medžiagą planuojant pamoką bei turint konkretų pamokai skirtą uždavinį, permąstyti, kas ir kaip bus pateikta pamokos metu, kokias namų darbų užduotis mokiniai galėtų atlikti savarankiškai, naudodamiesi situacijos leksika, rengdami detalesnį pristatymą kitai pamokai ar pan. 

 

Leksikos sąrašas sudarytas pagal abėcėlę. 


Sociokultūrinė informacija naudinga kalbant apie lietuvių gestų kalbos vartojimo ypatumus,  mokiniams pristatoma kalbinė ir kultūrinė lietuvių gestų kalbos vartojimo aplinka. 
 

Išleista: 2016 m.