Klasė ir mokykla

Mokiniams: Šioje temoje Rokas ir Gabija pasakos apie savo geriausius klasės draugus ir drauges, pristatys jų gimtadienius, kalbės apie bendravimo taisykles mokykloje, papasakos apie savo mokyklos sporto salę, valgyklą ir kiemą bei žaidimus mokyklos kieme, prisimins išvyką į kiną su klase. Palyginkite savo mokyklą su Roko ir Gabijos mokykla, aptarkite panašumus ir skirtumus, paprašykite, kad jūsų gestų kalbos mokytojas / mokytoja papasakotų apie mokyklą, kurią lankė vaikystėje bei išdaigas, kurias galbūt yra iškrėtęs,-usi besimokydamas, -a pradinėse (arba vyresnėse) klasėse. Kuo plačiau pasakokite apie savo mokyklą bei mokyklos draugus. Galbūt prisiminsite savo mokyklinę išdaigą ir išdrįsite apie ją papasakoti? Būtų įdomu apie jus sužinoti daugiau!
 

Mokytojams: Šios temos situacijų pagrindinis tikslas – plečiant teminį mokinių žodyną mokyti įvardinti jau žinomus ir taip pat naujai išmokstamus dalykus, kurie susiję su mokykla ir mokyklos / klasės draugais. Mokinių prašoma apibūdinti plačiau klasės draugus, jų išvaizdą, mokytis palyginti du ar kelis žmones įvardijant panašumus ir skirtumus. Atlikdami užduotis mokiniai skatinami:

* geriau pažinti vienas kitą pokalbio, žaidimų metu;

* kuo tiksliau apibūdinti kitą žmogų remiantis jo išvaizda ir charakterio savybėmis;

* atpažinti situacijas, kuriose tam tikra veikla tinkama arba netinkama bei paaiškinti, kodėl, pavyzdžiui, muziejuje bulvių traškučių nevalgome, suprasti, kurie daiktai konkrečioje situacijoje yra reikalingi ir kurie nereikalingi bei plačiau argumentuoti, kodėl;

* geriau suvokti mokyklos taisykles ir klasės susitarimus, visa tai įtvirtinti vartojant gestų kalbą;

* kalbėti apie savo mokyklos vidaus erdves ir susitarimus esant jose: valgykla, sporto salė, kiemas – kur yra šios erdvės, kam jos skirtos, ką ir kokiu laiku jose veikiame;

* kurti pasakojimą ir pasaką remiantis pateiktais raktiniais žodžiais;

* kalbėti apie kurčiųjų bendruomenę, jos tradicijas, renginius, šventes bei domėtis bendruomenės nariais, veiklomis;

* atpasakoti savo dienotvarkę ir pagrindinius įpročius;

* papasakoti apie laisvalaikį ir papildomus užsiėmimus: būrelius, hobį;

* kurti personifikacijas remiantis pateiktu pavyzdžiu arba be pavyzdžio.

Užduočių žymėjimas:
 

Vector Smart Object.png galima iškart skirti pamokoje;
akiniai.png prieš atlikdami užduotį, mokiniai turėtų pasiruošti užduočiai, susirasti reikiamą informaciją ir / arba atlikti namų darbą;
kepure.png prieš skirdamas užduotį, mokytojas papildomai pasiruošia.