Šeima

Mokiniams: Šioje temoje Rokas ir Gabija norės daugiau sužinoti apie jūsų artimus žmones – tėvus, brolius ir seseris, senelius ir kitus giminaičius bei pasidomės jūsų kaimynais. Mokysitės pristatyti šiuos žmones detaliau (jų išvaizdą, charakterį). Savo ir klasės draugų pristatymus palyginsite, vertinsite. 


Kalbėkite apie bendras veiklas su šeimos nariais, atostogų pramogas, pavasario šventę – Šv. Velykas, savo keliones ir jų metų patirtus įspūdžius, dalinkitės patarimais, ką verta nuveikti laisvalaikiu. Aktyviai dalyvaukite kurdami personifikacijas ir žaisdami kūrybinius žaidimus: jie lavina jūsų vaizduotę ir mąstymą. 
 

Mokytojams: Šios temos situacijų pagrindinis tikslas – plečiant teminį mokinių žodyną mokyti apibūdinti artimiausios aplinkos žmones (šeimos narius, giminaičius, bendruomenės narius), jų veiklą ir visa tai palyginti pagal pateiktus pavyzdžius, planą, nuorodas. Atlikdami užduotis mokiniai skatinami: 
* kuo tiksliau apibūdinti kitą žmogų – jo išvaizdą ir charakterio savybes; 
* tinkamai vartoti būdvardžių laipsnius; 
* nusakyti artimiausių žmonių ir savo gyvenamąją vietą, aplinką; 
* tinkamai įvardinti giminystės ryšį;
* pristatyti augintinius ir atpasakoti, kaip jais reikia tinkamai pasirūpinti; 
* kalbėti apie pavasario šventę, Šv. Velykas, ir atpasakoti, kaip ji dažniausiai Lietuvoje švenčiama;
* kalbėti apie išvykas už savo gyvenamosios vietos ribų, atostogas, patirtus įspūdžius ir jų metu įgytą patirtį;
* kalbėti apie bendras veiklas su šeimos nariais.
 

Užduočių žymėjimas:
 

Vector Smart Object.png galima iškart skirti pamokoje;
akiniai.png prieš atlikdami užduotį, mokiniai turėtų pasiruošti užduočiai, susirasti reikiamą informaciją ir / arba atlikti namų darbą;
kepure.png prieš skirdamas užduotį, mokytojas papildomai pasiruošia.