Šeima

Kalba Rokas. Gyvenu keturaukštyje, Vilniuje. Name yra trys laiptinės. Mano laiptinės kaimynai žino, kad mūsų šeima yra kurčiųjų šeima, visada su mumis sveikinasi, malonūs. Anksčiau, kai aš mažas sunkiai susirgau ir reikėjo kviestis greitąją pagalbą, mums padėjo kaimynas Jonas. Tačiau dabar tėtis ir mama savo išmaniuosiuose telefonuose turi programėlę „GPIS 112“ – nutikus nelaimei kurtieji gali žinutėmis išsikviesti pagalbą, nereikia prašyti kaimynų pagalbos. Šią programėlę tėtis parodė ir kaimynui Jonui. Jonas labai susidomėjo. Ar jūs pažįstate savo kaimynus? Ar jie malonūs žmonės?

Užduotys

1

Apibūdinkite savo gyvenamąją vietą:

 • miestas / kaimas, gatvė, namas, laiptinė, butas;
 • ar ši gyvenamoji vieta patogi: susisiekimas, parduotuvės, ar toli mokykla;
 • kas gyvena kaiminystėje – namai šalia arba jūsų laiptinės butai, ar pažįstate savo kaimynus, ar su jais bendraujate, ar yra kurčiųjų kaimynų.
2

Žaidimas „Vagystė kaiminystėje“. Mokytojas paaiškina taisykles: vienas grupės narys išrenkamas policininku, o kiti būsite kaimynai. Vienas iš kaimynų bus nukentėjęs – iš jo pavogtas dviratis ir šią vagystę norima išsiaiškinti. Taigi pas kaimynus ateina nukentėjęs kaimynas su policininku ir užduoda klausimus apie dviratį:

 • sugalvokite, koks buvo dviratis – spalva, dydis,
 • sugalvokite, kada jis dingo ir kur jis buvo pastatytas paskutinį kartą,
 • kiekvienas kaimynas turi sugalvoti ALIBI – ką kito jis veikė nusikaltimo laiku, kodėl to dviračio pavogti jis negalėjo,
 • tada policininkas sprendžia, kurio iš kaimymų ALIBI yra tvirčiausias, o kurio – prastas.

Po žaidimo aptarkite, kodėl vogti yra nusikaltimas? Kaip manote, ar kaimynai turi vieni kitiems padėti, būti atidūs?

3

Mokytojas susiranda paveikslėlį su daugiabučio pjūviu – kas ką veikia savo butuose ir aptaria su vaikais, ką skirtingų butų gyventojai veikia tuo pačiu metu: ar visi žmonės vienodai gyvena, kodėl ne, kas ką veikia IR / ARBA remdamiesi mokytojo pasakojimu ir paveikslėliu mokiniai spėja, apie kurį kaimyną pasakojama (kurdamas pasakojimą apie kaimynus mokytojas vartoja leksiką: ŽEMIAU, AUKŠČIAU, KAIRĖJ, DEŠINĖJ, KAIRIAU, DEŠINIAU).

4

Aptarkite klasėje, kuo skiriasi šie gestai:

 • KVIESTI (pakviesti kokį žmogų, kad ateitų);
 • KVIESTI-SU-PALIETIMU (atkreipiant dėmėsį ar kviečiant į ką nors pasižiūrėti);
 • KVIESTI-SU-KVIETIMU;
 • KVIESTIS (IŠSIKVIESTI) (greitąją pagalbą, direktorius pasikvietė blogai pasielgusį mokinį);
 • SUKVIESTI (daug žmonių);
 • KVIESTI (vienas kitą, kad atkreiptų dėmėsį į mokytoją).
5

Padiskutokime klasėje: anksčiau mobiliųjų telefonų nebuvo, taigi kaip anksčiau buvo galima pranešti savo kurčiajam draugui, norint užsukti pas jį arba perduoti svarbų pranešimą giminaičiui ar kurčiam giminaičiui. Raktiniai gestai: TELEGRAMA, FAKSAS, LAIŠKAS, PER KAIMYNĄ.