Pasaulis įdomus

Kalba Rokas. Mano mokyklos sporto salėje galima daug ką nuveikti. Mūsų draugai berniukai mėgsta žaisti krepšinį, yra geri krepšiai krepšinio žaidimui. Mėgstame žaisti krepšinį „tris prieš tris“, kartais ir krepšinį „Klasė“, taip pat ir žaidimą „Švedija“. Kitąkart žaidžiam tinklinį. Norint žaisti tinklinį, reikia tinkamos įrangos su tinklu tinkliniui. Mergaitės dažniau žaidžia badmintoną. Mes mokame žaisti šaškėmis ir šachmatais, bet retai jomis žaidžiame, tik kokį kartą per mėnesį. Sporto salėje yra specialiai nudažytos linijos ant grindų žaisti kvadratui, tai mūsų mėgstamiausias žaidimas. Smagiausia žaisti tada, kai daugiau vaikų, kai tarpusavyje žaidžia dvi ar trys klasės. Rudenį ir pavasarį pabėgiojame krosą už mokyklos, mokomės stumti rutulį futbolo aikštelėje. O žiemą slidinėjame ir kartais važinėjamės rogutėmis. 

       
       

Kalba Gabija. Man labai patinka stebėti dailųjį čiuožimą. Gyvai dailiojo čiuožimo pasirodymų nesu mačiusi, tik per televizorių, bet labai norėčiau pasižiūrėti ir gyvai. Dar man labai patinka žaisti smiginį su savo šeimos nariais. Taikliausia smiginio žaidėja yra mano mama, ji surenka daugiausiai taškų. Dar man patinka lėkščiasvydis, esu stebėjusi vasarą lėkščiasvydžio varžybas stadione, tačiau taisyklių nelabai suprantu, tik žinau, kad jį žaidžia dvi komandos.

Užduotys

1

Aptarkite šių žaidimų taisykles ir jas paaiškinkite klasėje:

  • Krepšinis „tris prieš tris“, „Klasė“ ir „Švedija“.
  • Smiginis. 

Jei taisyklių nežinote, paprašykite paaiškinti kūno kultūros mokytojo, kaip žaidžiama.

2

Žiūrėkite video medžiagą ir sunumeruokite eilės tvarka sporto šakas, paminėtas kurčiojo australo Rob Roy pasakojime (mokytojas paruošia lapelius, ne iš eilės surašo sporto šakų pavadinimus). Rob Roy pasakojimas: https://www.youtube.com/watch?v=Klq4wi0N4EY 

3

Mokytojas pasiruošia skaidres ir mokiniai supažindinami su įvairių sporto šakų inventoriumi: krepšinio, futbolo, lauko teniso rutulio stūmimo, disko metimo, regbio, tinklinio, golfo, ieties metimo ir pan. Pagal skaidres eilės tvarka mokiniai bando pateikti LGK, kaip keičiasi daiktai pagal dydį ir formą, palaipsniui pereinama vis prie kito daikto / laikymo proformų, pavyzdžiui,  keliaujama nuo krepšinio kamuolio prie futbolo – lauko teniso – stalo teniso – rutulio – disko – regbio –  tinklinio – golfo kamuoliuko iki lengvosios atletikos ieties. Pavyzdžiui: trumpai apibūdinamas krepšinio kamuolys (forma, dydis) nepasakant, kad tai – krepšinio kamuolys, jį galima sukti, mėtyti, parodoma, kaip jis mėtomas, paskui pereinama prie futbolo kamuolio ir taip – iki ieties metimo. Pasakojimai su kintančiomis sporto inventoriaus daiktų proformomis nufilmuojami. 

4

Pasirinkite mėgstamiausią / mėgstamą sporto šaką (pasistenkite, kad sporto šakos nesikartotų) ir papasakokite apie ją:

  • ar ši sporto šaka yra populiari  Lietuvoje?
  • kokius šios sporto šakos sportininkus žinote?
  • kur vyksta šios sporto šakos treniruotės?
  • kokios yra šios sporto šakos taisyklės?
  • koks inventorius reikalingas?
     
5

Perduok kokį nors sporto šakos iventorių. Mokiniai sėdi arba stovi ratu. Mokytojas parodo vienam jų kortelę, kurioje nupieštas  ar užrašytas iventorius. Mokinys turi pavaizduoti, kad duoda tą daiktą šalia stovinčiam, sėdinčiam. Taip daiktas keliauja iš rankų į rankas. Mokiniai stengiasi „paimti“ ir „perduoti“ inventorių išlaikydami jo formą ir dydį. Pabaigoje reikia atspėti, koks tai buvo daiktas, ir papasakoti, kaip dydis ir forma keitėsi perduodant – iki paskutinio mokinio rate. 
Inventorius: beisbolo lazda, beisbolo pirštinė... (sporto inventoriaus pavyzdžius parenka mokytojas). 
 

6

Žiūrėdami video medžiagą, kurioje parodomos žmogaus stebėjimo, žiūrėjimo proformos atspėkite, kokia sporto šaka yra stebima. Įsivaizduokite, kad jūs pats esate stadione ar sporto salėje.