Apie save

Kalba Rokas. Tai bent sapną susapnavau! Sapnuoju, kad esu didelėje didelėje, nepaprastai didelėje futbolo aiškštėje ir matau, kad joje kamuolį vaikosi vienas žaidėjas… Aš pribėgu prie jo, o jis – tai Ronaldo… Garsus futbolininkas. Aš esu apakęs, gestais sveikinuosi, klausiu jo, kaip sekasi, o jis man… irgi atsako gestais, tik jo gestai tokie platūs, lėti, jis man sako: „Labas, aš Ronaldo, man patinka futbolas...“ Jo gestai labai juokingi ir man labai labai juokinga… Aš sakau Ronaldo: „Ei, juk tu juokingais gestais kalbi…“, o Ronaldo juokiasi irgi, jo dantys balti, blizga ir jis man sako: „Tai taip, aš nelabai moku gestų kalbą, dar tik pradėjau mokytis…“ Tada Ronaldo sako: „Žiūrėk, aš spirsiu kamuolį ir jis nulėks tiesiai į vartus…, nors vartai taip toli, kad aš net nežinau, kur jie...“ Aš sakau: „Gerai, spirk, stebiu…“ Jis tik bum į kamuolį, o kamuolys kaip akmuo – nepajuda iš vietos, tik Ronaldo striksi, striksi ir šaukia, nes susimušė koją… Aš nugriūnu ant žemės ir juokiuosi, juokiuosi, dar rodau gestą „Žioplas, tu žioplas...“ Tada pabudau ir žiūriu prie lovos tėtis stovi ir sako: „Ko tu čia juokiesi per sapnus? Kodėl sakai žioplas, tu žioplas, žioplas...“ Kelkis, jau ilgai miegojai...

Užduotys

1

Kalbėkite, ką dažniausiai sapnuojate jūs, kokia kalba (žodine ar gestų kalba, o gal kita kalba, t.y. tarptautine) bendraujate sapne, kokie dažniausiai būna jūsų sapnai: linksmi, keisti, o gal jus kankina košmarai?

2

Aptarkite Roko sapną: kalbėkite, kokios sapno detalės buvo tikroviškos, o kurios – visiškai netikroviškos ir nerealios?

3

Kurkite istorijas, primenančias sapno istoriją: siekite tikrovės įvykius su fantazija. Įtraukite į savo istorijas vieną kurią detalę:

  • bandai užsirakinti duris iš vidaus, bet niekaip nepavyksta,
  • eini ežero paviršiumi tarsi keliu, neskęsti,
  • labai sumažėji ir vaikštai virtuvės stalu – visi įrankiai ir daiktai atrodo milžiniški (arbatos puodelis, lėkštė, šaukštelis),
  • labai padidėji ir esi dinozauro dydžio, o namai, automobiliai, namai – juokingai maži, bijai sutraiškyti,
  • vietoj automobilių žmonės naudojasi didelėmis musėmis: užlipa ant musės ir skrenda,
  • automobiliai gatvėse ne važinėja, o skraido – ateities miestas.