Labas!

Kalba Rokas. Labas! Aš Rokas, „garbanotasis“. Mes vėl susitinkame. Malonu. Jūs man patinkate. Papasakokite man apie save daugiau pagal šį planą:
a. tavo vardas-gestas,
b. koks tavo vardas ir pavardė pirštų abėcėle (PA),
c. tu esi kurčias, neprigirdintis ar su kochleariniu implantu (CI),
d. tavo tėvai kurtieji, neprigirdintys ar girdintys,
e. kiek tau metų ir kurioje tu klasėje mokaisi,
f. kokiame mieste tu gyveni,
g. kokiame mieste tu mokaisi.

Užduotys

1

Prisistatykite pagal pateiktą planą (planas iš situacijos).

2

Pasirinkite sudėtingesnius vyriškus ir moteriškus vardus ir mokykitės juos tiksliai pasakyti pirštų abėcėle (PA). Parodykite pirštų abėcėle (PA) šiuos vardus vienas kitam. Vienas iš jūsų daktiliuoja, o kitas užrašo lentoje.

3

Eksperimentuokite su plaštakos formomis ir pirmosiomis savo vardo raidėmis kurdami gestus. Pavyzdžiui, mano vardas Ona. Pirmoji vardo raidė – O. Su šia plaštakos forma rodomi gestai KAROLIAI, NESVARBU, LAISVAS, APIE ir kt. Taip pat galite pamėginti kurti poeziją gestų kalba. Pavyzdžiui, mano vardas Ona. Pirmoji raidė – O. Galima pavaizduoti taip: SUNKVEŽIMIS RIEDA. Antroji vardo raidė – N. Su šia plaštakos forma galime rodyti gestą TRAUKINYS. Su plaštakos forma A (paskutinė vardo raidė) – SUSTOTI. Visas sakinys: SUNKVEŽIMIS RAMIAI RIEDĖJO IR STAIGA SUSTOJO, KAI PRALĖKĖ TRAUKINYS.

4

Šeimos paveikslėlis. Pasirinkite vieną šeimos narį iš paveikslėlio ir papasakokite, kaip jis atrodo. Kiti spėja, apie kurį šeimos narį pasakojama. Kai atspėjama, to žmogaus apibūdinimas pakartojamas mokytojui padedant. Sugalvokite vardus-gestus aptartiems šeimos nariams ir pasakykite, kodėl šie vardai-gestai jiems tinka.