Labas!

Labas! Smagu susipažinti. Aš esu GABIJA. Vardo-gesto kol kas neturiu. Noriu papasakoti apie save. Nori daugiau sužinoti apie mane? Aš papasakosiu, o vėliau tu papasakosi man, gerai? Man greitai bus 9 metai. Aš mokausi trečioje klasėje. Mano tėvai girdintys, jie gestų kalbos nemoka, bendraujame sakytine kalba ir pirštų abėcėle (PA). Kai gimiau, buvau kurčia, man implantavo kochlearinį implantą (CI), dabar bendrauju ir gestų kalba, ir mokausi kalbėti sakytine. Gyvenu Šiauliuose, o mokausi čia, Vilniuje. Rokas (garbanotasis) yra mano klasės draugas. Ar yra jūsų klasėje vaikų iš kitų miestų (ne iš Vilniaus)? Vienas, du... Kiek?

Užduotys

1

Išvardykite penkis didžiausius Lietuvos miestus ir parodykite jų gestus.

2

Kartu su mokytoju prieikite prie žemėlapio ir parodykite, kur jūs gyvenate, kokiame mieste ar rajone. Savo miesto pavadinimą pasakykite pirštų abėcėle (PA) ir pateikite jo gestą.

3

Kokiame mieste yra jūsų mokykla? Kokioje gatvėje? (PA ir gestas). Kokiuose miestuose yra kurčiųjų mokyklos? Gal žinote, ar visos kurčiųjų mokyklos turi vardą-gestą? Kodėl Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro yra toks vardas-gestas?

4

Su mokytojo pagalba pabandykite papasakoti, kuo skiriasi miestas ir kaimas: kaip atrodo namai, gatvės, žmonės, eismas. Kur jums labiau patinka būti, gyventi – mieste ar kaime ir kodėl?