Man patinka

Kalba Rokas. Mano gimtadienis yra vasarą, liepos 15 dieną. Dažniausiai būna labai šilta, mes kviečiame svečius ir mano draugus į namus, susirenkame pavėsinėje prie namų, kepame šašlykus, mama visada iškepa man tortą, žaidžiame visokius žaidimus, kuriuos sugalvoja mano tėtis. Būna smagu. O kada jūsų gimtadienis? Vasarą?

       
       

Kalba Gabija. Mano gimtadienis yra gruodžio 2 dieną. Dažniausiai būna šalta ir švenčiame kokiame nors žaidimų kambaryje. Man labiausiai patinka švęsti batutų centre. Ten galima žaisti, lakstyti, šokinėti, o tada atskirame kambarėlyje valgome tortą. Būna labai smagu. O kaip jūs švenčiate savo gimtadienį?

Užduotys

1

Kartu su mokytoju sudarykite savo klasės draugų gimtadienių gyvą kalendorių, įtraukite ir mokytoją: mokiniai ir mokytojas įvardina vieni kitų gimtadienių datas ir išsirikiuoja eilėje pagal gimtadienių datas, pvz.: pirmasis turi stovėti tas, kuris gimė sausį, jei sausį gimusių nėra – gimę vasario mėnesį, po to – kovo ir t.t. Paskutinis eilėje stovi gimęs gruodžio mėnesį.

2

Įsivaizduokite, kad į klasę atneštas didelis gimtadienio tortas: kiekvienas sugalvokite, kieno gimtadieniui jis skirtas. Imituokite, kaip tortas supjaustomas ir padalinamas. Imituokite, kaip jūs suvalgote kiekvienas savo torto gabalą. Tada LGK atpasakokite tai, ką imitavote (suvaidinote): kokio dydžio buvo tortas, kaip jis buvo supjaustytas ir padalintas, kaip kas jį suvalgė (lėtai, greitai, ramiai, godžiai, mandagiai, galbūt ištrupino).

3

Mokytojo padedami nusifilmuokite pakvietimą į jūsų gimtadienį:

  • pakvietime turi būti kreipinys – į ką kreipiatės, ką kviečiate į šventę,
  • gimtadienio data, valanda ir vieta,
  • jei svarbu – užsiminkite apie aprangą (pvz., batutų centre tiks laisva, patogi apranga),
  • paprašykite, kad svečiai iš anksto jus informuotų galės ar negalės atvykti,
  • pabaigoje užsiminkite, kad svečių labai lauksite.
4

Papasakokite, kaip šventėte paskutinį savo gimtadienį: kada gimtadienis, kiek metų sukako, kaip ir kur šventėte, ar daug buvo svečių, ką gavote dovanų, ar pūtėte žvakutes ant torto ir ar sugalvotas noras išsipildė, be ko neįsivaizduojate savo gimtadienio.