Man patinka

Kalba Gabija. Žiemą labai laukiu sniego. Man patinka nuo kalnelio važinėtis rogutėmis arba specialia lenta. Taip pat patinka statyti sniego pilį. Kartą su klase prie mokyklos pastatėme labai gražią sniego pilį. Padėjo mokytoja Rasa ir auklėtoja Ina. O jums patinka žiemą lipdyti sniego senį arba statyti ką nors iš sniego? Ką įdomaus esate nulipdę?

       
       

Kalba Rokas. Man žiemą labiausiai patinka žaisti sniego mūšį. Kai būna sniego, su kiemo draugais susiskirstome į dvi komandas ir žaidžiame sniego gniūžtėmis. Mano draugas Matas vadovauja vienai komandai, o aš – kitai. Vieną kartą labai stipriai mečiau Matui į veidą – paakyje jam liko mėlynė ir labai skaudėjo. Man buvo gėda ir nemalonu. Nuo tada sutarėme, kad sniego gniūžčių negalima mesti į galvą ar veidą. Ir jei kuris vaikas vis tiek nepaisydamas mėto, iškart iškrenta iš žaidimo. O jūs žaidžiate sniego gniūžtėmis, kai būna sniego? Ar jums šis žaidimas įdomus?

Užduotys

1

Papasakokite, kokį besmegenį lipdytumėte jūs: kokio jis bus dydžio, lipdysite moteriškos ar vyriškos giminės besmegenį, kokius daiktus panaudosite kaip sagas, kepurę, koks bus jo vardas ar vardas-gestas.  

2

Sniego senis pasitinka pavasarį: įsivaizduokite, kad kieme stovi labai didelis ir gražus besmegenis, tačiau oras šyla, sniegas tirpsta. Sukurkite pasakojimą, ką besmegenis galvoja, kokia jo nuotaika, ar jis nerimauja, kaip jis jaučiasi, kas nutiks pasakojimo pabaigoje.

3

Imituokite, kad poroje mėtotės sniego gniūžtėmis (be gestų, tik vaidinate): du vaikai mėtosi (metimas ir noras gniūžtės išvengti), o kiti stebi. Tada stebėtojai gestų kalba atpasakoja, kaip vyko ši klasės draugų dvikova, kokios buvo gniūžtės, ar vikrūs buvo vaikai, kur atsitrenkė gniūžtės, kaip reagavo varžovai, kas laimėjo.  

4

Snaigė iš dangaus: kartu su mokytoju pežiūrėkite filmuką, kaip susiformuoja snaigės, pvz.: https://www.youtube.com/watch?v=Tjjus_JP1AE ir papasakokite, kaip susiformuoja snaigės (pradžioje vandens lašeliai debesyje, jie sušąla į ledo kristalėlius, ledo kristalėliai sulimpa vienas su kitu ir taip susiformuoja snaigės, daug snaigių – jau sniegas, kiekviena snaigės forma unikali / kitokia, tačiau kiekvieną snaigę sudaro 6 ašys). Po aptarimo įsivaizduokite, kas jūs esate tas vandens lašelis, virsite snaige ir krisite į žemę: sukurkite savo pasakojimą – kokios jūs formos snaigė esate, ką matote krisdami žemyn, kaip jaučiatės, ką sutiksite krisdami į žemę.