Klasė ir mokykla

Kalba Gabija. Šiemet, rugsėjo 28 d., pirmadienį, aktų salėje buvo paminėta Pasaulinė kurčiųjų diena. Ši diena visada švenčiama paskutinį rugsėjo sekmadienį, taigi šiemet ji buvo rugsėjo 27 d., o mokykloje ją paminėjome rugsėjo 28 d.

       
       

Kalba Rokas. Į aktų salę susirinko pradinukai ir vyresnių klasių mokiniai. Kalbėjo mokyklos direktorius, tada pavaduotoja, o tada mus pasveikino Kurčiųjų draugijos prezidentas. Tada 11 klasės mokiniai papasakojo apie gestų kalbą. Vėliau buvo mokinių pasirodymai: vaidinimas ir kurčiųjų poezija. Buvo labai įdomi šventė, tik pabaigoje mes jau labai pavargome žiūrėti į sceną ir kalbėjomės tarpusavyje. O jūsų mokykloje paminima / švenčiama Pasaulinė kurčiųjų diena?

Užduotys

1

Kartu su mokytoju atsiverskite internete Lietuvos kurčiųjų draugijos puslapį ir aptarkite:

  • koks dabartinis Kurčiųjų draugijos prezidento / prezidentės vardas-gestas; koks jo / jos vardas ir pavardė;
  • kokius renginius kurtieji šventė visai neseniai, praeitą mėnesį, šį mėnesį.
2

Kalbėkite apie jūsų mokyklos aktų salę.

  • Atpasakokite, kaip atrodo jūsų mokyklos aktų salė.
  • Aptarkite, kada einate į aktų salę – per kokias šventes ar pamokas? Ką joje veikiate?
  • Ar jums yra tekę puošti mokyklos aktų salę, kokiai šventei?
3

Sukurkite pasaką „Miškas“ gestų kalba. Susiskirstykite vaidmenis – kas kokį gyvūną vaidins. Kartu su mokytoju aptarkite, apie ką bus vadinimas: kas ką veiks, kokias frazes sakys, kaip judės.
 

ARBA Pasirinkite trumpą pasaką / istoriją iš pasakų knygos / komiksų žurnalo, kurią norėtumėte suvaidinti gestų kalba. Repetuokite aktų salėje ir savo trumpą vaidinimą parodykite mokyklos šventėje arba kelioms kitoms klasėms.