Klasė ir mokykla

Kalba Rokas. Papasakosiu savo dienotvarkę – ką veikiu pirmadieniais-penktadieniais. Jau jums pasakojau, kad ryte mane tėtis pakelia mane apie 6:45 val. Iš namų išeinu 7:20 val., o mokykloje jau būnu maždaug 7:45 val. Nuo 8:00 iki 12:40 val. man yra pamokos. Po pamokų ateina auklėtoja Ina ir mus išsiveda į lauką, į mokyklos kiemą ar stadioną. Pabuvę lauke, 14 val. einame į valgyklą pietauti. Po pietų ruošiame pamokas iki 15:30 val. Antradieniais ir ketvirtadieniais aš lankau futbolo treniruotes. Jos prasideda 16:00 val. Todėl antradieniais ir ketvirtadieniais 15:30 val. aš skubu laiku išeiti iš mokyklos ir važiuoju į futbolo treniruotes. Pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais mokykloje būnu iki 17 val. Auklėtoja Ina visada sugalvoja įdomių veiklų po pamokų ruošos. Namo dažniausiai grįžtu 17:15 val. Iš darbo grįžta tėtis, mama iš darželio parsiveda sesę Luknę. Maždaug 19:30 val. būna šeimos vakarienė. Visi susėdame kartu, vakarieniaujame, aptariame dieną. Tada dar lieka laiko pažaisti su sesute Lukne arba žaidžiu savo „Lego“ žaidimus, kartais pasižiūriu filmukus. Miegoti ruoštis pradedu maždaug 21:15 val., o 21:30 val. jau esu lovoje. O jūs lankote kokį nors būrelį? Papasakokite.

       
       

Kalba Gabijos mamos automobilis. Esu raudona Gabijos mamos „Audi“. Labai laukiu penktadienių, nes tada kartu su Gabijos mama lekiame iš Šiaulių į Vilnių, iš mokyklos parsivežti Gabiją. Į Vilnių atlekiu šiek tiek uždususi ir prie mokyklos privažiuoju apie 16:30 val., ir tada mes visos trys važiuojame atgal į Šiaulius. Tuo metu Vilniuje būna kamščiai, išvažiuoti iš miesto sunku, labai daug piktų ir nedraugiškų sutinku automobilių, kurie nenori praleisti, lenda, tačiau mano nuotaika būna rami, gera, nes kartu su Gabija ir jos mama skubame namo, į Šiaulius. Namuose Gabijos laukia tėtis ir broliai. Kai tik Gabiją parvežu, jie visada išeina į lauką, Gabiją pasitinka ir apkabina. Gabijos tėtis visada ir mane apžiūri: ar manęs kitos mašinos neapibraižė, paklausia mamos, ar aš važiavau gerai, ar nebuvo problemų… Gabiją pasitinka ir jos mylimas šuo Plutas, pasitinka ją šokinėdamas, laižo Gabijai veidą. Gabija dievina savo Plutą, bet mane tai jis nervina – nuolat bando įkąsti į padangą, kai stoviu kieme… Kvailas šuo, ką padarysi… Sekmadieniais visada truputį liūdžiu, nes apie 14:30 val. kartu su Gabijos mama turiu vežti Gabiją į Vilnių, į mokyklą. Jaučiu, kad ir Gabijos mamai būna liūdna...

Užduotys

1

Peržiūrėję Roko pasakojimą apie jo dienotvarkę pabaikite sakinius: jei duotas laikas –pasakykite, ką jis tuo metu veikia, o jei pasakyta, ką veikia, nurodykite laiką – kada Rokas tai daro:

 • 6:45 ………………….
 • 7:20 ………………….
 • ….. Rokas jau mokykloje.
 • Nuo 8:00 iki 12:40 …………….
 • …………. Rokas su klasės draugais būna mokyklos kieme.
 • 14:00 …………………....
 • 14:30-15:30 …………………….
 • Antradienias ir ketvirtadienias 15:30 Rokas …………
 • Antradieniais ir ketvirtadieniais 16:00 …………………
 • Kitomis dienomis nuo 15:30 iki 17:00 …………..
 • …………...grįžta namo.
 • ……………šeimos vakarienė.
 • 21:30 ……………………….
2

Pasakokite, kokia yra jūsų diena:

 • pasakokite taip, kaip tai darė Rokas,
 • mokytoja skiria jums konkretų laiko intervalą, pavyzdžiui, nuo 6 val ryto iki 12 val.: atpasakokite, ką veikiate šiuo konkrečiu laiku,
 • dirbdami poroje, atpasakokite, ką veikia jūsų klasės draugas konkrečiu laiku, pavyzdžiui: nuo 6 val ryto iki 12 val. / nuo 12 val. iki 16 val. / nuo 16 val. iki 21 val.,
 • kaip skiriasi jūsų darbo ir poilsio (savaitgalio) diena, palyginkite: kada keliatės ir kada einate miegoti, kiek laiko galite skirti mėgiamiems žaidimams, kiek laiko praleidžiate lauke.
3

Peržiūrėkite tekstą ir aptarkite.
 

Kalba suktukas. Esu geltonas suktukas (spineris). Aš priklausau ketvirtos klasės berniukui Jonui. Jonas mane nuolat pasiima ir žaidžia, žaidžia, žaidžia su manimi (suka, suka ir suka). Labai dažnai susitinku su kito berniuko suktuku, mes susijungiame ir sukamės kartu. Mokykloje, per pertraukas, 1–4 klasių berniukai koridoriuje mus kasdien suka, suka ir suka. Kartais Jonas mane pamiršta namuose, savo stalo stalčiuje. Tačiau dar niekada stalčiuje nesu išgulėjęs kelias dienas ar ilgiau. Vieną kartą Jonas mane buvo pamiršęs kieme, tada kieme, prie smėlio dėžės, likau visą naktį.

 • Ką suktukas kasdien veikia mokykloje?
 • Kur ir kada jis yra sukamas?
 • Kas suktukui niekada nebuvo nutikę?
 • Ką berniukas Jonas nuolat daro su suktuku?
 • Kas buvo nutikę suktukui vieną kartą?
4

Mokytoja LGK rodo veiksmus arba LGK video ir klausinėja mokinių, kaip dažnai jie vyksta (kasdien, kartais, retai, niekada, kurio paros metu: rytais, vakarais). Vartotini gestai: RYTAS, VAKARAS, KASDIEN, RETAI, NIEKADA, PATS, NUOLAT/VISADA ir pan. Veiksmai: KIRPTIS-NAGUS, VALYTIS-DANTIS, ŠUKUOTIS, KLOTI-LOVĄ, ŠERTI ŽUVIS (akvariume), VEDŽIOTI ŠUNĮ, PLAUTI INDUS, SIURBTI-DULKES, LANKYTI KOKIĄ NORS TRENIRUOTĘ, KLAUSYTIS PASAKŲ, ŽIŪRĖTI ANIMACINĮ-FILMUKĄ, LANKYTI KOKĮ BŪRELĮ, SKAITYTI KNYGĄ, ATLIKTI NAMŲ DARBUS.