Klasė ir mokykla

Mokykloje sugalvojame visokiausių išdaigų. Mums patinka mėtytis sniego gniūžtėmis taip pat, patyliukais prisėlinus prie sugrėbtų rudeninių lapų krūvos, mėtytis lapais. Taip pat labai mėgstame laikyti duris, kad kuris nors klasiokas negalėtų įeiti vidun. Dar vienas pokštas – einantį žmogų pakviesti ir pasprukti. Viena linksmiausių išdaigų yra pilstytis vandeniu… Oi, kaip mėgstame šį žaidimą, bet jį žaisti labai labai pavojinga, nes iškart mus pamato mokytoja Rasa arba auklėtoja Ina ir gauname barti. O kokia yra Jūsų linksmiausia išdaiga?

Užduotys

1

Įsivaizduokite, kad jūs esate mokytojas / mokytoja ir pamatėte, kad…

 • du vaikai laistosi vandens šautuvais koridoriuje,
 • vaikai spalvotomis kreidelėmis išpaišė klasės duris,
 • vaikai klasėje išvartė stalus ir kėdes,
 • vaikai priklijavo daug lipdukų ant lentos,
 • vaikai savo sąsiuvinius sumetė į šiukšlių dėžę,
 • vaikai sugadino mokytojo kompiuterį,
 • vaikai kažkur paslėpė mokytojo telefoną.
  Ką darysite, ką sakysite vaikams?
   

Vaikai pasiruošia porose: vienas mokinys pasirinktą ar jam skirtą situaciją suvaidina ir pasako, ką jis sakytų kaip mokytojas, o kitas mokinys atpasakoja, ką padarė ir pasakė jo porininkas, būdamas mokytojo vaidmenyje.

2

Aptarkite, kurie veiksmai primena išdaigas, o kurie jau yra patyčios:

 • vaikai prie ežero pilstosi vandeniu ir juokiasi,
 • keli vaikai tualete, kriauklėje, „plauna“ mažesniam vaikui galvą, mažesnis vaikas verkia,
 • vaikai paslepia mokytojos parkerį, tačiau kai tik mokytoja jo pasigenda, vaikai iškart parodo, kad jis įdėtas į stalčių,
 • vaikai išmeta klasės raktą pro langą ir kai mokytoja jo pasigenda, vaikai apsimeta, kad nieko nežino,
 • klasės draugui, kuris dar nemoka daug gestų, kurtieji parodo gestą „ožys“ ir sako, kad šis gestas reiškia „gražus“: kai vaikas klasės mergaitei pasako „tu ožys“, kiti vaikai piktdžiugiškai juokiasi ir bado pirštais,
 • vienas vaikas turi balioną ir stovėdamas kitam vaikui už nugaros švelniai bumpteli tuo balionu per petį, kai vaikas atsisuka, abu vaikai juokiasi,
 • vienas vaikas turi kamuolį ir stovėdamas kitam vaikui už nugaros stipriai meta tą kamuolį į galvą, kai vaikas atsisuka, kamuolį metęs vaikas vadina, kad metė ne jis.