Man patinka

Užduotys

1

Gabija pasakojo, kad vaidins Rožinę Spurgą spektaklyje „Spurgų miestas“. Rokas bus spurgų kepėjas. Mes nežinome, kokia visa istorija. Galbūt galėtumėte ją sugalvoti porose ir papasakoti?

2

O jūs dažnai ruošiatės vaidinimams klasėje? Kada vaidinote paskutinį kartą? Ką vaidinote? Atpasakokite.

3

Video laiškas Kalėdų seneliui. Pagal planą nusifilmuokite laišką Kalėdų seneliui.
 

Planas:

a. pasisveikinkite,

b. pasiteiraukite, kokia yra Kalėdų senelio sveikata,

c. prisistatykite: vardas-gestas, vardas, pavardė, kiek tau metų, kur gyveni, trumpai papasakokite, kur ir kaip mokotės ir kas yra jūsų draugas,

d. paskui paprašykite, kad Senelis jus aplankytų,

e. paminėkite, kokios dovanos pageidaujate ir kodėl būtent šitos,

f. atsisveikinkite ir aiškiai pasakykite, kad Senelio labai laukiate.

4

Iš pateiktų gestų ar jų junginių sugalvokite kalėdinę istoriją, pasaką ar gal net ir kalėdinę kurčiųjų poeziją: KALĖDŲ-SENELIS, ELNIAI, ROGĖS, KAMINAS, ŽIDINYS, KALĖDŲ SENELIO PĖDOS SNIEGE, DOVANŲ MAIŠAS, TROBELĖ, KALĖDŲ EGLUTĖ, DOVANOS. 

5

Peržiūrėkite internete šį video: https://www.youtube.com/watch?v=S1x76DoACB8 ir pabandykite atpasakoti jį LGK. Vienas mokinys pradeda, kitas tęsia, trečias tęsia toliau ir galiausiai paskutinis užbaigia.

 

Atpasakojant svarbu:
•    įsijausti į besmegenio ir elnio vaidmenis,
•    atkreiptį dėmesį į morkos judėjimą (proformą),
•    įvardinti, kaip personažai slysta ledu (elnio kanopos bei besmegenio galūnės),
•    atpasakoti besmegenio galvos bei sniego gniūžčių judėjimą.
 
Prieš atpasakodami, aptarkite:
•    į ką buvo panašus elnias (į šunį),
•    kuo ant ledo trumpam virto besmegenis, siekdamas morkos (kirmėle).