Man patinka

Kalba Rokas. Papasakosiu, kaip ir ką mano giminaičiai valgo giminių susitikime. Teta valgo su peiliu ir šakute kultūringai. Dėdė plėšo mėsos gabaliukus nuo iešmo. Mano močiutė geria arbatą iš puoduko. Pusseserė valgo bananą, pusbrolis – arbūzą ir spjaudo sėklas, o mano mažoji sesutė Luknė ramiai laižo ledus.