Aš jaučiu

Kalba Gabija. Visiems vaikams ir man labai patinka maži gyvūnai. Man labiausiai patinka maži gyvūnai su kailiu. Kai vasarą buvau Klaipėdoje, zoologijos sode, ten mačiau mažus mielus tigriukus. Jie nerealūs – tokio dydžio tarsi būtų šuniukai, tačiau savo išvaizda panašūs į kates: tai buvo baltieji tigriukai, kailis baltas su juodais dryžiais, mieli snukučiai, kojos dar nedidelės, tačiau gana didelės letenos. Tigriukai elgėsi kaip maži kačiukai: glostomi raivėsi, voliojosi ant žemės, ir kai parodžiau žaislą, pririštą prie virvelės, puolė tą žaislą gaudyti, siekė jį užkabinti letenomis. Į tigriukų narvą laisvai įeiti negalima: pirmiausia, reikia papildomai sumokėti, o tada įeini kartu su vienu iš tėvų ir keliais tigrų prižiūrėtojais. Tačiau buvo smagu, pasidariau kelias asmenukes su baltaisiais tigriukais. 

       
       

Kalba Rokas. Minsiu jums mįsles: apibūdinsiu, kaip galėtų atrodyti šie maži gyvūnai (kūdikiai, mažyliai), o jūs atspėkite, kokie tai galėtų būti gyvūnai.

1. Mieli, švelnūs, nedideli, rožiniai, beplaukiai, glaudžiasi prie mamos ir godžiai geria pieną.

2. Išsirita iš kiaušinių arba patelė juos gimdo mažiukus. Slidūs, ilgi, iškart gali vinguriuodami šliaužioti.

3. Turi keturias kojas ir nestorą kailiuką, dailią uodegą, ant galvos – karčiai (pailgi plaukai). Vos gimę, stengiasi stotis ant silpnų kojų ir iškart bando vaikščioti.

4. Turi keturias kojas ir neilgą kailiuką, trumpą uodegėlę, ant galvos – du maži ragiukai. Vos gimę, stengiasi stotis ant silpnų kojų ir iškart bando vaikščioti.

5. Ritasi iš kiaušinių. Dvikojai, mažomis plunksnelėmis, turi mažus snapiukus, dažniausiai būna geltoni.

6. Vos gimę, stojasi ant keturių kojų ir seka mamą. Oda pilka, beveik juoda, stora, ruoplėta. Turi gana dideles ausis. Kojos būna gana storos, tvirtos. Mėgsta voliotis purve. 

Užduotys

1

Kokie maži gyvūnai jums patinka labiausiai? Kiekvienas pasirinkite skirtingus (pvz., viščiukai, šuniukai, meškiukai, begemotukai, žiurkėniukai ar pan.) ir namuose internete susiraskite juokingų nuotraukų arba video situacijų būtent su šiais gyvūnais. Namų darbą tinkamai paruoškite: gyvūnų nuotraukas ir / arba rastas video nuorodas perkelkite į skaidres ir jas nusiųskite mokytojui elektroniniu paštu. Atėję į pamoką, savo namų darbą pristatykite klasėje ir atpasakokite, ką matote nuotraukose arba video situacijoje:

  • kokie tai gyvūnai ir kur jie yra (pvz., lauke, pievoje, arba namuose, po stalu),
  • kokio dydžio yra gyvūnai ir kokia jų išvaizda,
  • kodėl šie gyvūnai jums atrodo mieli,
  • ką jie veikia ir, galbūt, ką jie šiuo metu daro juokingai.

Apibūdinkite mažus gyvūnus nerankiniais elementais – būdo aplinkybėmis. Jei nežinote, kokius gyvūnus pasirinkti, pasirinkite iš šių: kiškiukai, kumeliukai, triušiukai, pelėdžiukai, peliukai, paršeliai, koalos jaunikliai.

2

Klausimų lietus. Ant lentos užrašytas mokytojo pasirinktas gyvūno pavadinimas. Mokiniai turi užduoti kuo daugiau klausimų, susijusių su šiuo gyvūnu, siekdami sužinoti daugiau apie jį. Mokytojas sau užsirašo arba nufilmuoja mokinių klausimus. Jei mokiniai geba atsakyti patys, atsako į šiuos klausimus. Jei reikia, mokytojas kartu su mokiniais atsakymų ieško internete arba paprašo biologijos mokytojo pagalbos.  

3

Kas ką turi? Vienas iš mokinių išsitraukia paveikslėlį su nupieštu gyvūnu. O kiti mokiniai klausinėja jo tik apie gyvūno išvaizdą, pateiktami bendruosius klausimais, pavydžiui: ar jo kaklas ilgas, kailis švelnus, ar turi žvynus, plunksnas, ar dryžuotas, dėmėtas, trumpa, ilga uodega, stačios ausys, platūs ragai. Turintis paveikslėlį turi atsakyti į bendruosius klausimus: TAIP arba NE. Kiti klausinėjama tol, kol sužino, koks tai gyvūnas. Mokytojas turi / susiranda gyvūnų paveikslėlius.

4

Žaidimas „Sugedęs telefonas“. Žaidimo metu mokytojas padalija mokinius į dvi grupeles ir susodina į dvi eilutes vieną paskui kitą (jei mokinių mažai, tad galima į vieną eilę). Tuomet esantiems priekyje mokytojas pasako gestą ar sakinį apie mažų gyvūnėlių mielumą ar pan. Eilės priekyje esantys peržiūri mokytojo pasakytus gestus, tik jie žiūri į mokytoją, o kiti eilėje būna nusisukę nuo mokytojo. Tada pirmieji eilėje paprašo už jų esančius atsisukti ir persako tą patį gestą, sakinį. Taip mokytojo tekstas nukeliauja iki eilės gale stovinčiųjų. Dažniausiai gaunamas visiškai kitas gestas ar sakinys.

5

Kuris gestas gyvūnų pavadinimų grupėse iškrenta iš konteksto? 
1. Vilkas – Žuvis – Kiškis – Lapė.
2. Briedis – Elnias – Voverė – Stirna.  
3. Meška – Žiogas – Bitė – Musė.
4. Pelėda – Pelė – Gulbė – Vanagas.

6

Kiekviena mama savaip nešioja savo mažylius ar saugo savo vaikučius. Skaidrėse mokytojas pateikia gyvūnų-patelių nuotraukas: kengūra, koala, šikšnosparnis, katė, beždžionė, dramblys, žąsis ir paskutinė – žmogus / moteris. Mokytojas klausia, kaip šios gyvūnų patelės ir moteris nešioja savo mažylius. Vaikai pradžioje remiasi asmenine patirtimi ir turimomis žiniomis. Tada mokytojas pateikia skaidres su pavyzdžiais, kaip iš tiesų patelės nešioja savo mažylius, pvz., kengūra kengūriuką nešioja sterblėje, moteris kūdikį gali skirtingai nešioti – nešynėje, iš skaros pagamintoje nešioklėje, vežioti vežimėlyje ir pan., ir visos šios skaidrės aptariamos.